زندگی ونیاز جنسی پچ پچ دخترانه

تفکر


احساس خیانت در مردان و زنان

احساس خیانت را زمانی حس می کنند که همسرشان عاشق فرد دیگری شده باشند. مردان نیز این حس را زمانی حس می کنند که همسرشان رابطه نامشروع با فرد دیگری برقرار کند.
محققان معتقدند احساس خیانت در زنان و مردان تفاوت های زیادی دارد و در بسیاری از موارد زوج ها به دلیل عدم توجه به این نکته در زندگی مشترک خود با شکست رو به رو می شوند.
تحقیقات قبلی نیز تقریبا به این نتایج رسیده بود و این تفاوت دیدگاه در حقیقت ریشه هایی در تکامل انسان ها دارد.
مردان در طول هزاران سال یاد گرفته اند که به شدت در مورد همسر خود هوشیار و مراقب باشند تا از وفاداری او نسبت به خود اطمینان حاصل کنند ، این در حالی است که زنان بیش تر به دنبال همسری هستند که به خانواده و نگهداری از آن متعهد باشد.
اما تحقیقات جدید ادعا می کند میزان اطمینان مردان و زنان از یکدیگر در روابط خود بسیار بیش تر از آن چیزی است که تصور می شود.
زنان بسیار عمیق تر از مردان وارد یک رابطه جدید می شوند و اهمیت بسیار زیادی به ارتباطات عاطفی در رابطه خود می دهند.
این تحقیقات نشان می دهد زنان بسیار روانی تر و احساسی تر از مردان با این روابط برخورد می کند و بیش ترین ضربه را زمانی از همسر خود می خورند که متوجه می شوند او به فرد دیگری علاقه مند شده است.به عبارت دیگر به دلیل آن که زنان بسیار بیش تر از مردان به یک رابطه از دید عاطفی برخورد می کنند بیش ترین نگرانی را نیز در مورد عدم امنیت در روابط عاطفی خود می بینند.
اما مردان به شدت نسبت به بی فایی و خیانت همسرشان حساس هستند و بیش ترین حساسیت را نسبت به رابطه نامشروع همسرشان نشان می دهند.


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:59  توسط fekr  | 


روشهایی ساده برای شاد کردن دل خانم ها
آیا می توانید کاری کنید که زنتان ۶۰ درصد اوقات خوشحال باشد؟
ازروی تجربه برای من ثابت شده که شوهر ها دودسته هستند، شوهران ازنوع گانش جی وشوهرها ازنوع گوربانش .
شوهرانی که ازنوع دسته اول هستند افکار بزرگی در کله بزرگ خود دارند.
گوش های بزرگی دارند که بیشتر حرف گوش کنند.
دهان کوچکی دارند تا کمتر حرف بزنند.
چشم های ریزی دارند که بهتر تمرکز کنند.
این دسته از شوهران درمقابل کمترین لطف ومرحمت اظهار تشکر می کنند.
صداقت دارند ودرصحبت های خود کلمات دلنشینی به کار می برند.
درسختی ها صبر وحوصله بسیار نشان می دهند.

http://www.payeganltd.com/nabimages/ngoodimages/PD4_5.jpg

افرادی که فاقد این مشخصات بوده یا فقط بعضی از این معیارها را دارند ازنوع شوهران گوبارگانش هستند، پس چه بهتر این عادت پسندیده را تمرین ودرخود تقویت کنیم.
به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیری منفعت است.


اگر فرض کنیم که شما مدت هفتاد وپنج سال عمر کنید حال ده سال بیشتر یا کمتر، واگر فرض کنیم که درسن بیست وپنج سالگی ازدواج کنید انتظار می رود مدت پنجاه سال با ده سال کم وزیاد با زن خود زندگی کنید.


قصد دارم نتیجه تحقیقات وتجربه ی خود را دراختیار شما بگذارم دراین مدت پنجاه سال که زندگی زناشویی دارید، همسر خود را خوشبخت کنید، واز او یک شریک زندگی مطلوب بسازید.


فکر این که زن شما در کنار شما خوشبخت باشد، فکر بکری می تواند باشد.


شوخی نیست رفیق! پنجاه سال تمام، واین زمان کمی نیست . پس بهتر است یاد بگیری که همسرت از تو راضی باشد ودراین صورت تو نیز در کنار اوخوشبخت خواهی بود. این اصل شماره یک است.
یک شاعر حماسی هندی در اشعار خود درباره ی زندگی خانوادگی پند واندرزهای فراوانی بیان کرده است، یکی از این پندها این است که انسان بایدبه پندهای حقیقی اعتقاد داشته باشد، درغیر این صورت از تجربه های گرانبهای دیگران نفعی نخواهد برد.
شنیدن وعمل کردن به نصایح بزرگان ، می تواند در بسیاری ازامور زندگی گره گشا باشد.
این شاعر حماسی دریکی از داستان هایش رنج ها و دردهای شوهری را به تصویر می کشد که برای برآوردن خواسته های همسرش با چه مصیبت ها ودشواری های بزرگی روبرو می شود، وچقدر مبارزه می کند تا آنجا که مجبور می شود هفت خان پر زحمت وپردرد را پشت سر بگذارد وسرانجام به خوشبختی موعود دست یابد.
بدیهی است که این گونه قهرمانان حماسی مردان بزرگ واسطوره ای زمان خود بودند که می توانستند بر بسیاری از مسایل زندگی غلبه کنند. ماشجاعت وجسارت این گونه افراد را تحسین می کنیم ودرمقام مقایسه، خود را از آنها کوچکتر می شماریم ، ولی مسلم این است که می توانیم از اشتباهات وخطاهای گذشتگان ونیاکان خود پند وعبرت بگیریم .
این اصل شماره ی دو است


شوهران بسیاری هستند که می پندارند خوشبخت کردن همسر امکان نا پذیراست.


می گویند:« شاید بتوان در سه سال اول عمر زناشویی زن ها را خوشبخت کرد وشاید هم در آخر زندگی زناشویی، در دوران بازنشستگی بتوان موجبات خوشبختی زنان را فراهم آورد، ولی خوشبخت کردن همسر درطول عمر غیرممکن است» یک راه حل ساده وآسان وجود دارد که به نظر عملی می رسد وآن قول حکیمی است که گفته است:« همیشه بین من وهمسرم ، تفاهم کامل برقرار است.» هرگاه بین من و زنم اختلافی باشد اوراه خود را در پیش می گیرد ومن راه اورا.»
چوخانم روز را گوید شب است این
بگو آری همین ماه است وپروین
خلاف رای خانم رای جستن
به خون خویش باشد دست شستن

گفته ی این حکیم حکایت« هنری فورد» را در ذهنم تداعی می کند که از این قرار است:
هنری فورد در اواخر عمر خود پس از مرگ پسرش ادسال ، مایل بود که اداره ی شرکت بزرگ فورد را به رییسی دیگر بسپارد . همسرش کلارا فورد، با این تصمیم مخالفت کرد وتهدید کرد که در این صورت فورد را ترک می کند وبه خانه ی پدرش خواهد رفت. تهدید کارگر افتاد. آقای فورد مجبور شد اداره ی شرکت را به عهده نوه اش که بسیار جوان بود بسپارد. تا آن موقع سنت این بود که شرکت ها با مغز مردان پخته و با تجربه اداره شوند در حالی که آقای فورد برای رضایت زنش مجبور شد سنت را زیر پابگذارد وجوانی خام ونپخته را برمصدر کارها بنشاند.
شما را نمی دانم اما خودم دوست ندارم همسرم کسلم کند، یا دوست ندارم هر روز ، وقت وارد شدن به خانه با لبخند به استقبالم بیاید، یادوست ندارم وقتی برایش لباس می خرم ازمن قدردانی کند، حال چه ازلباس خوشش بیاید یا نیاید.


آیا می دانید در آمریکا در رستوران ها اغلب نان برشته ی سوخته وقهوه ای است که دور فنجان ودر سینی ریخته است ودر این رستوان ها پیشخدمت هایی دارند که معمولا غرولند می کنند.

دلیل وجود این رستوران ها این است که تحقیقات نشان داده که شوهرانی که در سفر هستند، پس ازمدتی دلشان برای عیال وخوراک خانوادگی لک می زند وبه یاد دست پخت همسر خود می افتند،

پس هر روز تلاش می کنم که زنم را خوشبخت کنم ویقین دارم که تلاش بیشتر مردها در همین زمینه است. این اصل شماره ی سه می باشد.


بعضی از زن وشوهر ها شاد وخوشبخت اند ولی خود را غمگین نشان می دهند.


گرچه این وضعیت عجیب به نظر می رسد ، ولی واقعیت دارد. بنابراین وقتی ملاحظه می کنید که عیال شما چنین احساسی دارد، آن را به دل نگیرید.


روزی چند بار ممکن است چنین حالاتی به زن ها دست بدهد که از دست کسی دلگیر بشوند. ازدست شما یا ازدست فرزند یا عروس یا داماد خود. دلیل چنین احساسی این است که زنان در خوشبختی خود شک دارند وفکر می کنند که شاید خواب می بینند، زیرا در بیداری دنیای عینی این همه خوشبختی قابل تصور نیست!

علم روان شناسی ومعرفت النفس زن ها این را ثابت کرده است. این اصل شماره ی چهار است.

پس از ذکر این اصل مهم ، حالا وقت آن است که درباره ی روش های ساده خوشبختی همسرتان مطالبی را مورد بررسی قرار دهیم. برای رسیدن به این مقصود لازم است چند عادت پسندیده را درخود تقویت کنید که شرح آنها را در زیرمی خوانید.
شماره ی ۱باهمسر خود موافقت کنید.

باعیال خود موافقت کنید، اما دقیقا کار خود را انجام بدهید واگر با عکس العمل او روبرو شدید اظهار تاسف بکنید. ۹۰ درصد اوقات به یاد نخواهد آورد که چه قراری با هم گذاشته بودید، یا برسرچه چیز توافق کرده بودید. اداره کردن همسر وخوشبخت کردن اوعلم نیست، بلکه یک هنر است. اگراین قضیه توجیه علمی داشت ، باید مردان ثروتمند همیشه خوشبخت بودند، در حالی که قضیه درست برعکس است. این یکی از واقعیت های زندگی زناشویی است.
شماره ی ۲در درجه ی نخست کاری که او می گوید انجام بدهید.

این کار ساده ای است، از عقل سلیم خود کمک بگیرید.
برای عیال شما کدام مهمتر است؟ حرفه ی شما وفروختن مثلا یک نوع کالای تجاری یا ملاقات با معلم دخترتان در مدرسه؟ مقایسه ی این دوکار مثل مقایسه پشه و ببر است . درحکایتی مردی با تفنگ به شکار ببر می رود. پس از طی مسافت طولانی به ببر می رسد، می خواهد نشانه گیری کند وببر را شکار کند، ولی پشه ها مزاحم او می شوند. چاره چیست؟ تا پشه ها را ازخود دور نکند نمی تواند ببر را شکار کند. پس این درسی آموزنده است ، اول افراد نزدیک به خودت را راضی کن یعنی افراد محیط منزل، بعد از آن نوبت به کارهای بیرون از خانه یا تجارت می رسد. رضایت دختر شما ودیدن لبخند اویقینا ازفروش کالای تجاری ارزش بیشتری دارد.
شماره ی ۳خطاهای خود را محترمانه بپذیرید.

اگر خطاها واشتباه های خودرا بپذیرید، حتما راهی درست رفته اید. همسر شما فکر می کند شما در اشتباه هستید، در حالی که یقین دارید تا ۷۰ درصد اشتباه می کند. عقیده ی اورا بپذیرید واظهار تاسف بکنید، اگر او۹۹ درصد در اشتباه باشد، به رویش نیاورید واظهار تاسف کنید. طولی نمی کشد که همسرتان به اشتباه خود پی می بردو متوجه قضایا می شود.
کلا بین زن وشوهر، مطرح کردن این که حق با کدام است دراصل قضیه فرقی نمی کند. بحث وجدل در این باره که حق با کدام است وناحق کیست؟ سرانجام احساسات هر دوطرف جریحه دار می کند. در حالی که هراز گاهی زنتان اظهار تاسف بکند، درگوش شوهر ازترانه و موسیقی هم خوش آوازتر خواهد بود.
سهو وخطا بهترین معلم است، بنابراین تجربه کنید وببنید همسرتان را چه مسائلی ناراحت می کند وگه گاه آن را به یاد داشته باشید ودلایل ناراحتی اورا کشف کنید. به احتمال زیاد ممکن است دلایل کودکانه ای موجب ناراحتی او شود. شاید مسائلی ازقبیل کسالت یا حسادت باشد، سعی کنید این موارد هرگز تکرار نشوند.
شماره ی۴لبخند

لبخند چیزی ارزان ولی بسیار ارزشمند است که می تواند چهره وسیمای شما را مطلوب ومطبوع نشان میدهد. اگر بخندید دنیا هم باشما می خندد. واگر گریه کنید یقین بدانید که دنیا شما را تنها خواهد گذاشت. برای این لبخند نزنید که شادمان هستید، بلکه برای این لبخند بزنید که شادمان شوید. حکیمی می گفت:« افسرده وپریشان بودم چون پاپوش نداشتم تا آنکه مردی را دیدم که افسرده بود چون پانداشت»
رودکی شاعر شیرین سخن ایرانی می فرماید:

با داده قناعت کن و با داد بزی
در بند تکلف مشو آزاد بزی
در به زخودی نظر نکن شکوه مکن
در کم ز خودی نظر کن وشاد بزی

به نعمت هایی فکر کنید که خداوند بزرگ به شما ارزانی داشته است. قدر نعمت وسلامت را بدانید. فکر کن. شکر کن ولبخند بزن.
می گویند لبخند مسری است وبه دیگران سرایت می کند. ممکن است ابتدا همسرتان فکر کند که منظورتان از این کار چیست وتعجب کند اما نگران نباشید ، بگذارید لبخند ازسر وقلبتان بیرون بتابد. او امکان ندارد بتواند مشکلات احمقانه ی محل کار شما را حل کند، پس چرابا چهره ای خسته به خانه بیایید؟ یادتان باشد که وقتی مشکلات خود را مطرح می کنید، اوبه مسائل شما فکر می کند. درد دل خود را به دوستان بگویید. من دوستان خوبی دارم که همواره باعث شادی وتقویت حس جوانی در من می شوند. بنابراین بگذارید این در لوح ذهنتان حک شود که :« لبخند زدن راه ارزانی برای این است که چهره زیباتری داشته باشیم.»
شماره ی ۵سریع تصمیم بگیرید وبه آن عمل کنید.

یکی از مشکلات روز مره ی همسرم این است که چه غذایی بپزد؟ یا چه لباسی بپوشد؟ این مشکلات را از مادرش به ارث برده است.
سابقا دراین موارد با من مشورت می کرد. به سادگی می گفتم:
« این کار مشکلی نیست شیر یا خط بینداز.»
اوهم از بی تفاوتی من بسیار ناراحت واندوهگین می شد. از آن روزها سال های زیادی میگذرد. اکنون عاقل تر شده ام. حالا هر وقت نظر مرا می خواهد، فقط می پرسم بگو ببینم چی می توانی درست کنی؟ اوهم اسم چند غذا را می برد که ازمیان آنها یکی دو تا را انتخاب می کنم. قضیه فیصله پیدا می کند وهمه چیز روبه راه می شود.
گاهی اوقات که ذهن همسرتان آشفته است وتصمیم گیری برایش دشوار است کمک فکری شما برایش موهبتی بزرگ است. شاید بزرگترین مشغله ی فکری او به نظر شما پیش پا افتاده جلوه کند، ولی این طبیعت زن است . وظیفه ی شما در این گونه موارد کمک به او است. شما باید بعضی وقت ها به جای او تصمیم بگیرید و در این صورت مدیون و ممنون شما خواهد بود.


ارزش عشق واحترام شریک زندگی شما خیلی بالاتر از ارزش یک مدال لیاقت ، یا یک درجه ی ترفیع است که ممکن است در محیط کار دریافت کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:55  توسط fekr  | 

سلام حمیده جان سوال داشتم
عضدر میخوام من یک ساله عادت کردم انگشتمو میکنم تو جلوم تا اخر... اما تا بحال خونی ندیدم ولی نگرانم که شاید پرده ام پاره شده!.ولی خودم که نگاه کردم پر ده ام به نظرم سالم بوده ولی ارتعاجی!.میشه راهنماییم کنید؟

پاسخ: بله پرده تو ارتجاعي است يا به عبارتي كشساني كه فقط متاسفانه بايد براي پرده ات رو برداري به پزشك مراجعه كني  يك خوبي داره يك بدي خوبيش به خودت بستگي داره كه با كسي رابطه نداشته باشي و به همسر آينده ات خيانت نكني بديش اينه كه فقط پزشك مي تونه پرده ات رو برداره نه همسرت

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:30  توسط fekr  | 

روش جلوگيري از احساس درد در هنگام نزديكي با همسر

بعضی از زنان در طول رابطه جنسی احساس درد میکنند.برای بعضی از این افراد این درد موقتی می باشد و برطرف خواهد شد اما در بعضی از زنان درد تبدیل به یک بخش از رابطه آنها می شود. تحریک نشدن جنسی به اندازه کافی در زمان قبل از دخول یکی از دلایل کاملا شایع برای احساس درد در میان زنان می باشد. زمانی که بدن زن از نظر جنسی آماده گردیده باشد دیواره های واژن از جهات مختلف کش می آیند و بزرگتر می گردند.در این زمان در واژن مواد لازمه ترشح می گردد و دیواره واژن را کاملا مرطوب و لیز و ضد عفونی می نماید. در نتیجه کاملا مشخص است که واژن برای نفوذ بدون برنامه ریزی و غیر منتظره طراحی نشده است. مشکل دیگر درد در زمان رابطه این است که زنان با وجود درد از تحریک جنسی عقب می مانند و دیگر رابطه را دنبال نمی کنند چراکه با وجود درد دیگر لذتی نمی برند. خود عدم تحریک در طول رابطه باعث برگشت به مرحله یاد شده بالا می شود و مسائل ذکر شده را بدنبال خواهد داشت. از طرفی زنان گاهی خود را در یک سیکل دردآور می بینند. اینکه فرد قبلا یک رابطه دردآور را تجربه کرده باشد خود باعث میشود که از رابطه بترسد.ترس از خشک شدن واژن و درد ناشی از آن و یا نبود معاشقه لازمه و نظایر این خود باعث می شود که فرد از رابطه بترسد و درد بیشتری را تحمل کند. امروزه در سکس شاپ ها میتوان دستگاههایی رو دید که ادعا می کنند می توانند جریان خون را در واژن افزایش دهند و در نتیجه مرطوبیت بیشتری را در آن ایجاد کنند.از طرفی بعضی دستگاههای الکترونیکی ساکشن هم هستند که قبلا توسط مردان ، برای برطرف کردن مشکل عدم نعوذ در آلت تناسلی استفاده می شد ، نیز وجود دارد که ادعایی مشابه دارد.اما استفاده از این دستگاهها تنها باید توسط دکتر ، لازم تجویز شود. یکی از راههایی که می توان برای از بین بردن درد و ایجاد مرطوبیت در واژن بکار برد ایجاد تمرینات مخصوص است که در زیر یکی از آنها را برای شما توضیح می دهیم.

1) آرامش داشته باشید : این اولین کاری است که باید انجام دهد. سعی کنید یک دوش آب گرم بگیرید ، نور اتاق را تنظیم کنید ، دراز بکشید و نفس خود را تنظیم نمیایید و سپس با گوش دادن به موزیکی که آرام کننده است سعی کنید خود را آرام کنید
2)
به روی مسائل فی ما بین شما و شریکتان کار کنید. باید قلب و مغز شما همچون بدن شما برای سکس آماده باد.اگر هر چیزی در شما نسبت به همسرتان وجود دارد که شما را اذیت می کند بهتر است از سکس خود داری کنید.
3)
فانتزی ذهنی: سعی کنید با فرو رفتن در رویاهای جنسی خود را آماده ایجاد رابطه کنید.
4)
از اینکه معاشقه می کنید لذت ببرید قبل از اینکه تحریک جنسی بشوید - ذهنتان را بطور کامل به معاشقه و تماس لمسی که با شما صورت می گیرد متمرکز کنین و سعي کنید از آن لذت ببرید و کاملا آن را حس کنید.
5)
مرطوب سازی: مناسب نیست که بخواهید واژن و کلیتوریس رو که خشک هست ماساژ بدهید.بهتر است همیشه مواد چرب کننده و مرطوبیت زا در کنار تخت خود آماده داشته باشید تا در موقع لازم از آنها استفاده کنید و به پروسه سرعت ببخشید.
6)
هیجان - تحقیقات نشان داده که بین 15 تا 30 دقیقه بعد از هیجان که باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون میشود ، بدن خیلی بهتر به تحریکات جنسی پاسخ میدهد.این هیجان می تواند شامل دیدن یک فیلم و یا ورزش شبانه و نظایر اینها باشد.
اگر هیچکدام از این راهها باعث رفع مشکل نشد نگران نشوید. چراکه به هر حال هرچیزی که باعث این درد میشود درمان خود را دارد.بهتر است در این شرایط شما به دکتر خود مراجعه نمایید و با وی مشورت کنید. خود را برای سوالاتی که وی از شما می کند آماده کنید.سوالات وی چنین چیزهایی خواهد بود:
آیا درد در ناحیه خارج واژن خلاصه می گردد یا اینکه در قسمتهای داخلی نیز درد احساس می شود؟ آیا درد در زمانیست که آلت فرو می رود یا در هنگام خروج نیز درد وجود دارد؟ آیا شما کمر درد نیز دارید؟ درد رو چطور توصیف میکنید؟ ریش ریش میشوید؟ می سوزاند؟ کوتاه ؟ عمیق ؟ تیر میکشد؟
آیا زمانیکه رابطه تمام میشود شما همچنان درد رو احساس میکنید؟ آیا این درد در پوزیشنها و یا زمانهای مختلف تقییر می کند؟ تعداد از دلایل هم وجود دارند که بصورت موقت باعث درد میشوند. از قبیل زایمان. خیلی شایع است که زنان پس از بارداری تا مدتی در سکس دچار ناراحتی هستند خصوصا زنانی هم که برای زایمان راحتتر مقداری واژن آنها برش هم داده شده باشد. دیگر دلیل می تواند یائسگی باشد.رابطه جنسی در این زمان دشوارتر است چراکه میزان استروژن کمتری در دیواره های واژن وجود دارد. برای رفع آن با دکتر خود صحبت کنین. وی بشما کرمهای مخصوص را خواهد داد. بیماریهای ادراری می تواند دلیل دیگری برای این مهم باشد. دلیل دیگر می تواند حساسیت فرد به استفاده از کاندوم باشد.


+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد 1388ساعت 11:21  توسط ساناز حربود   |  نظر بدهید

آشنائي با مسائل جسمي دوران بلوغ در دختران

آشنائي با مسائل جسمي دوران بلوغ در دختران

معمولا ورود به نوجوانی با تحولات جسمی و روحی خاصی همراه است. تحولات جسمی ممکن است قابل رويت باشند و يا اينکه به چشم نيايند. مثلا تغييرات غدد داخلی بدن و ترشح هورمونها به چشم نمی آيند. اما مثلا رويش موی زيربغل قابل ديدن است.


اين تغييرات بنابر پيشينه خانوادگی، محل زندگی و چگونگی وضعيت تغذيه در افراد مختلف در زمان های متفاوتی شروع می شود. مثلا برای يک نفردر سن ۹ سالگی و برای نفر ديگری سن ۱۵سالگی اتفاق بيافتد.

از مواردی که قابل مشاهده است برای دختر خانم ها رشد سينه ها است که ممکن است اول يکی و بعدا ديگری و يا هر دو با هم رشد کنند. اين را هم بگويم که در اين مرحله سينه ها دردناک هستند ومعمولا از نظراندازه هم با هم برابر نيستند که امری کاملا طبيعی است.

رويش موی اطراف ناحيه تناسلی و کمی بعد تر موهای زير بغل هم در اين دوران اتفاق ميافتد. همينطور تغيير تدريجی اندامشان از حالت بچه گانه به فرم يک زن بالغ به صورت جمع شدن چربی در ناحيه شکم، اطرف ران و باسن است.

در ضمن ترشحات واژن وعادت ماهيانه يا رگل، يا قائدگی يا پريود هم از اين دوران شروع می شوند. در اين مرحله اندام تناسلی هم رشد و تغييرمی کنند مثلا رنگ ناحيه تناسلی تيره تر می شود و در نهايت از نظر ظاهری به اندام فرد بالغ شباهت بيشتری پيدا می کند تا به آلت تناسلی يک کودک.

من از همين فرصت می خواهم استفاده کنم و يک دسته نکات ديگری را هم بگويم. شروع عادت ماهانه برای دختر خانم ها يک نقطه عطف و نشانه سلامت فرد است و خوشبختانه در فرهنگ ما در اکثر خانواده ها ورود به اين مرحله توام با بالغ شدن برداشت می شود. يعنی بيشتر جنبه مثبت دارد تا منفی.

اکثر دختر خانم ها پيش از اينکه اولين عادت ماهانه خود را داشته باشند از طريق مادر، خواهر بزرگتر، هم سن و سال های فاميل و يا دوستانشان در مدرسه با اين پديده آشنا می شوند اما گروهی هم هستند که پيش از اينکه چيزی در اين مورد بدانند و يا شنيده باشند به يک باره با خونريزی مواجه می شوند که اين می تواند برايشان بسيار ترسناک باشد و بعضا احساس منفی که به فرد می دهد باعث پايين آمدن اعتماد به نفس فرد و يا ناموفق بودن ارتباطات جنسی اش در زندگی آينده اش بشود.

من همينجا از پدر ها و مادرها بخصوص مادرها تقاضا می کنم که در اين مورد در سن مناسب برای دخترتان توضيح دهيد. و اگر احساس راحتی نمی کنيد موضوع را با مسئولين مدرسه مطرح کنيد تا مربيان بهداشت، ورزش و يا علوم تربيتی که معمولا با بچه ها نزديک تر هستند بتوانند اين موضوع را برايشان به موقع توضيح دهند.

با در نظر گرفتن ميانگين سن عادت ماهانه در بين دختران ايرانی که غالبا در سال اول و يا دوم راهنمايی يعنی حدود ۱۲-۱۳ سالگی است، آموزش اين نکته در کلاس سوم و يا چهارم ابتدايی يعنی در حدود ۹-۱۰ سالگی می تواند مفيد باشد. چون افرادی هم هستند ممکن است زودتر به اين مرحله برسند.

عادت ماهانه معمولا ماهی يکباراتفاق می افتد و به مدت ۳ تا ۷ روز ادامه دارد. در بعضی افراد اين دوران طولانی تر است. در سال های اوليه زمان عادت ماهانه ممکن است منظم نباشد اما بعد از آن معمولا در دوره های بين ۲۴ تا ۳۲ روزه اتفاق می افتد.

در اين دوران دخترخانم ممکن است دردهايی مثل درد کمر، درد زير دل و غيره را داشته باشد و در بعضی افراد درد سينه ها هم به آن اضافه می شود. معمولا ورزش سبک، گرم کردن زير شکم و يا نشستن بر روی کيسه آب گرم و غيره می تواند کمک کننده باشد. داشتن رژيم غذايی مناسب هم می تواند کمک کند که درچند برنامه آينده در موردش صحبت می کنيم.

دراين دوران دختر خانم بايد بطور مرتب نوار بهداشتی خود را تعويض کند يعنی حداکثر هر چهار ساعت يک بار. و بسته نوار بهداشتی را در جايی بدور از آلودگی و در پاکت بسته نگهداری کند. پس از استفاده هم بايد آن را در روزنامه پيچيده و در سطل آشغال بياندازد. افرادی که از پارچه استفاده می کنند بايد فقط از پارچه نخی استفاده کنند، پارچه را تميز بشورند و در جلوی آفتاب کاملا خشک کنند تا بتوانند دوباره از آن استفاده کنند و يا آن را اطو کنند.

علاوه بر نوار بهداشتی و پارچه برخی افراد بخصوص در کشورهای غربی از تامپون استفاده می کنند. تامپون مثل يک گلوله فشرده شده از پنبه می ماند که داخل واژن گذاشته می شود تا خون را به خودش جذب بکند و نخ آن بيرون می ماند که برای بيرون آوردنش کمک می کند.

در ايران تامپون در خانمهای مجرد کاربرد چندانی ندارد. زيرا داشتن پرده بکارت برای ازدواج مهم است و داخل کردن تامپون به واژن ممکن است به پرده آسيب بزند.

به هرحال برای کسانی که ممکن است از تامپون استفاده کنند بايد چند نکته را يادآور بشوم: اول اينکه نحوه گذاشتن تامپون را از روی دستورات روی جعبه کاملا خوانده و دنبال کنيد و حتی الامکان در طول شب از تامپون استفاده نکنيد چون نمی توانيد هر چهارساعت يکبار عوضش کنيد. و اينکه به محض احساس ناراحتی در زير دل و يا سرگيجه بايد تامپون را از واژن خارج کنيد و به پزشک مراجعه کنيد بدليل اينکه در موارد نادر ممکن است تامپون باعث عفونت باکتريايی بشود که باعث شوک شده و بعضا مهلک است.

- خاطره ۱۶ ساله از زنجان : من شنيدم که اگر در دوران قائدگی خود را بشوييد دچار کمر درد می شويد. نشستن خود در اين موقع از نظر بهداشتی ايرادی ندارد؟

در جواب به خاطره و دوستان ديگری که ممکن است اين سئوال برايشان مطرح باشد بايد بگويم که دوش گرفتن و شستن ناحيه تناسلی در دوران عادت ماهانه هيچ ضرری ندارد و خرافاتی که حاکی از بچه دار نشدن و کمر درد بر اثر سشتن ناحيه تناسلی در هنگام عادت ماهيانه است اصلا پايه علمی ندارد.

اتفاقا شستن ناحيه تناسلی با آب گرم کمی از ناراحتی ها و درد زير دل را هم می تواند تخفيف بدهد. نظافت نکردن و نشستن اين منطقه باعث بوی بد و بعضا ايجاد ناراحتی های پوستی مثل خارش و يا عفونتهای باکتريايی می شود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم تیر 1388ساعت 16:48  توسط ساناز حربود   |  نظر بدهید

انزال زودرس


premature ejaculationانزال زودرس

مقدمه :هيجان يا اضطراب ناشي از مقاربت با يك شريك جنسي جديد مي‌تواند باعث انزال زودرس شود. به مرور كه تجربه روابط بيشتر مي‌شود، احتمالاً مشكل كمتر مي‌شود. برخي از مردان متوجه مي‌شوند كه با استفاده از كاندوم ،‌احساس تحريك آنقدر كاهش پيدا مي‌كند و انزال را به تأخير مي اندازد. روش فشردن نيز مي‌تواند مفيد شود.


درمان :
مشكلات انزال شايع هستند و به علت ايجاد اضطراب، خود مي‌توانند باعث بدتر شدن مشكل شوند.

گفتگو با همسرتان در مورد نيازهاي جنسي مي‌تواند بسياري از اين مشكلات را تسكين دهد. انزال زودرس به ندرت داراي علت جسمي يا عاطفي است.


stop-start technique تكنيك توقف و شروع
در اين متد مرد درمرحله نزديك انزال حركات جنسي را متوقف و پس از فروكش كردن احساس انزال حركات را ادامه مي دهد و اين كار را چند بار تكرار مي كند و سپس اجازه مي دهد انزال صورت گيرد با اين روش فرد پس از مدتي مي تواند زمان انزال خود را بالا ببرد


Squeeze Technique: تكنيك فشردن - روش مسترز و جانسون
در اين متد فرد و يا شريک جنسي وي را از لحاظ جنسي به آرامي تحريک ميکند

اين روش براي پيشگيري از انزال زودرس به كاربرده مي شود و هم مرد و هم همسر وي مي‌توانند آن را انجام دهند. درست قبل از آن كه انزال روي دهد، تنه آلت را درست در ناحيه زير سرآلت محكم بين انگشت شست و انگشت اشاره فشار دهيد. اين امر باعث مي شود كه بخشي از نعوظ ايجاد شده از دست برود و موقتاً از انزال جلوگيري شود. با تمرين مرتب اين روش، فرد مي‌تواند كنترل بيشتري بر انزال خود به دست بياورد. در نهايت، ديگر استفاده از روش فشردن لزومي نخواهد داشت.


داروها گاهي در درمان انزال زودرس پزشكان متخصص از داروهاي ضد افسردگي مانند كلوميپرامين فلوكستين و غيره استفاده مي كنند

اقدامات ديگر جهت بالابردن زمان انزال عبارتند از :
- استفاده از بيحس كننده هاي موضعي در قسمت تحتاني نزديك به سر آلت ده دقيقه قبل از نزديكي

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم خرداد 1388ساعت 4:45  توسط ساناز حربود   |  نظر بدهید

داروهاي موثر در تحريك تخمك گذاري

داروهاي موثر در تحريك تخمك گذاري

به طور خلاصه دلایل عدم تخمک گذاری را در چند مسیر می توان بررسی کرده: در گروه اول عدم تخمک گذاری به دلایل مشکلات در هورموهان های تحریک کننده و بالادستی تخمدان وگروه دوم مشکل در تخمدان ها. در گروه اول که هجم عظیمی از مراجعات به مراکز ناباروری را نیز به خوداختصاص می دهد غیرطبیعی بودن دو هورمون معمولا بیشتر از بقیه دیده میشود:
1-
هورمون تیروئید : که کم کاری غده تیروئید علت آن میتواند باشد

2-
هورمون پرولاکتین : افزایش میزان پرولاکتین در خون که مثلا می تواند در اثر وجود یک تومور خوش خیم در غده هیپوفیز مغز باشد
. البته نکته امیدوار کننده در هر دوی این بیماران این است که اگر بیماری مذکور درمان شود در نتیجه ما شروع تخمک گذاری طبیعی را در بیمار خواهیم دید که علامت مشخصه ان شروع سیکل های ماهیا نه است. اما در گروه دوم که مشکل مربوط به عملکرد غیر طبیعی تخمدان است کار مقداری سخت تر می شود.در این گروه 3 دسته بیماران را می توانیم مشاهده کنیم: دسته اول: بیمارانی که اختلال در تخمدان انها در هر سنی ممکن است رخ دهد.تست تشخیص این ها بالا بودن مقدار هورمون های تحریک کننده تخمدان ها یعنی LH و FSH است.درمان ناباروری در این گروه باید به مدد تکنیک های IVIوIUI انجام شود. دسته دوم: در این دسته افراد سطح پرولاکتین طبیعی است و در ضمن وLH و FSH بالا نرفته است اما در این افراد استروژن کم تر از حد طبیعی در خون است ومعمولا با hypothalamic Amnorrhea شناخته می شوند پروژستین وتشخیص این ها عدم خونریزی به دنبال تجویز است.البته درمان این افراد به این صورت است که GnRH را به صورت پالسی به بیمار تجویز می کنند. بسیاری از این بیماران به clomiphene پاسخ نمی دهند اما پاسخ ان ها به hMG و HCG قابل توجه است و خطرحاملگی چند قلو را هم زیاد می کند. دسته سوم:

بیمارانی هستند که علی رغم گروه بالا که در مقابل پروزسترون عکس العمل نداشتند در این دسته بعد از تجویز پروژستین شاهد پدیده خونریزی ماهیانه هستیم. به طور عمومی این بیماران را در گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک جای می دهیم درحالی که در واقعیت بیماری این افراد می تواند طیف وسیعی از علائم بالینی از یک نقص کوچک در فاز لوتئال تا یک نقص کامل تخمک گذاری و بالا بودن میزان اندروژن را شامل شود. این افراد از نظر استروژن معمولا وضعیت خوبی دارند. بسیاری از این افراد که دارای نقص خفیفی هستند به clomiphene پاسخ مثبت می دهند به این صورت که مقدار معینی معمولا mg100 از clomiphene طی پنج روز اول سیکل قاعدگی تجویز می شود. معمولا حاملگی در این افراد به صورت حاملگی تک قلو صورت می گیرد واولین نشانه ان نیز بالا رفتن hCG است.اما برای بیماران که به این درمان پاسخ نداده اند معمولا درمان با ترکیب hCG وhmg موثر واقع می شود. درمان این بیماران بین روزهای 2 تا 5سیکل اغاز می شود. در طول 6روز بعد هر روز تخمدان ها از طریق سونوگرافی کنترل می شود و نیز سطح استرادیول سنجیده می شود.می توان هنگامی که یک یا چند فولیکول قطرشان بهmm18 رسید در ان زمان جهت تخمک گذاری داروی hMG را به مریض تجویز کنیم.


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:11  توسط fekr  |